ro-maji yomi sitekudasai

kinou ha hongkong no tomodachi wilson ni nihon no okome ga utsutearu depa-to ya su-pa- ni tureteitsute moraimasita.hongkong deha nihon no shouhin ga hobo subete kaemasu.oyoso nihon no 2bai no kakaku.

tatoeba gobo- ya kyabetu ninjin nado,sinazoroe ha nihon to matsutaku kawarimasen.okome ha zannennagara ureteruyouni ha miemasen desitaga,gihuken no okome mo arimasitayo.yoru ha wilson itsuka to kaishoku.kare no yomesan ga totemo akarui hito de mechakucha tanosikatsuta desu.

tuginohi souchou hongkong wo shutsupatu.chikatetu ni nori chugoku he aruite kotsukyou wo koe, mata chikatetu to densha wo noritugi ku-kou he,sarani hiko-ki ni nikai nori, yoruni yatsuto unnanshou ni tukimasita.ichinichijyu idou de totemo tukaremasita.konban tomaru hoteru ha nihonende wazuka 520en desu.sasuga chu-goku yasui! 

genchi no pasokon ni nihongo henkan ga nainode ro-maji nite.